Eetika

Eetilised põhimõtted

Tegutseme vastavuses järgmistes kodanikuühiskonna ja ametialastes eetikakoodeksites esitatud põhimõtetega:

Sotsiaalala töötaja eetikakoodeks

Vabaühenduste eetikakoodeks