Rehabilitatsiooniteenused

NIRK pakub üle Eesti nägemispuudega inimestele järgmisi teenuseid:


1. Rehabilitatsiooniplaani koostamine: tegevusvõime hindamine, tegevuskava koostamine ning tegevuskava täitmise juhendamine

Tegevuskavas kajastuvad ka teiste  nägemispuudega inimestele teenuseid osutavate organisatsioonide poolt pakutav. 
Nõustamise ja juhendamise käigus luuakse kontaktid teiste organisatsioonidega ja suunatakse klient ka neid teenuseid saama.   

2. Kohanemiskursused hiljuti nägemise kaotanud inimestele

3. Abivahendite tutvustamine ja kasutamise õpetus

4. Saatjaga liikumise õpetus: individuaalõpe nägemispuudega inimesele ja tema saatjale

5. Valge kepi kasutamise- ja marsruudiõpetus – individuaalõpe.

Õpetatakse nii pimedatele kui ka nõrgaltnägijatele, kelle iseseisev liikumine on nägemise languse tõttu takistatud

6. Masinakirja kümnesõrme kursus – grupiõpe, ühe kursuse maht 40 tundi

7. Arvuti alg- ja täiendkoolitus ekraanilugemisprogrammi kasutajatele

8. Arvuti alg- ja täiendkoolitus ekraanisuurendusprogrammi kasutajatele

9. Arvutialased individuaalkonsultatsioonid hiljuti nägemise kaotanuile

10. Tehniline tugi, ekraanisuurendus-, ekraanilugemisprogrammi valik ja paigaldamine. 

Vajadusel toimuvad konsultatsioonid Skype teel

11. Punktkirja õpetus – individuaalõpe algajale keskmiselt 40 tundi

12. Toimetulekukursused

13. Füsioterapeudi teenus - sisaldab nägemispuudest tulenevate rühihäirete korrektsiooni-liikumisravi ja iseseisva harjutuskava koostamist arvestades nägemispuudega inimese erivajadusi

14. Psühholoogiline nõustamine - individuaalkonsultatsioonid ja grupitöö hiljuti nägemise kaotanuile nägemispuudest tingitud kriisiga toimetulekuks

15. Sotsiaaltöötaja individuaalkonsultatsioonid ja grupitöö, k.a nägemispuudega inimestele mõeldud tugivõrgustiku tutvustamine

16. Väljasõiduga kohanemiskursused hiljuti nägemise kaotanuile

17. Kutsenõustamine ja kutsealane rehabilitatsioon

18. Töökoha kohandamine