Koolituste ja konsultatsioonide hinnakiri

Nägemispuudega Inimeste Rehabiliteerimiskeskus pakub järgmisi koolitusi ja konsultatsioone:

Nimetus 1 tunni hind Kursuse maht Hind kokku
Arvutikirja kümnesõrmekursus (4-liikmeline grupp) 30,00 40 1200,00
Punktkirjakursus algajatele 25,00 40 1000,00
Punktkirjakursus edasijõudnutele 25,00 40 1000,00
Marsruudiõpetus valge kepi kasutajale 25,00 10 250,00
Saatjaga liikumise õpetus 30,00 4 120,00
Nägemispuudega inimeste abivahendite kasutamise õpetus 25,00 4 100,00
Arvuti algkursus ekraanilugemisprogrammi kasutajale 30,00 40 1200,00
Arvuti täiendkoolitus ekraanilugemisprogrammi kasutajale 30,00 20 600,00
Vastavalt nägemispuudega inimeste vajadustele on võimalik kursuste mahtu suurendada või vähendada


Grupi- ja individuaalnõustamine ning konsultatsioonid:

Teenuse nimetus 1 tunni hind
Füsioterapeudi individuaalteenus 40,00
Füsioterapeudi grupiteenus 10,00
Tegevusterapeudi individuaalteenus 40,00
Tegevusterapeudi grupiteenus 10,00
Sotsiaaltöötaja individuaalteenus 40,00
Sotsiaaltöötaja grupiteenus 10,00
Eripedagoogi individuaalteenus 40,00
Eripedagoogi grupiteenus 10,00
Psühholoogi individuaalteenus 40,00
Psühholoogi grupiteenus 10,00
Kogemusnõustaja individuaalteenus 35,00
Kogemusnõustaja grupiteenus 8,00
Loovterapeudi individuaalteenus 40,00
Loovterapeudi grupiteenus 10,00
Õe individuaalteenus 40,00
Õe grupiteenus 10,00
Arsti individuaalteenus 40,00
Arsti grupiteenus 10,00
Logopeedi individuaalteenus 40,00
Logopeedi grupiteenus 10,00

Grupinõustamisel grupi suurus 5-8 inimest.